Rólunk írták

 Tápanyagszámító szoftverekkel a táplálkozástudomány és a dietetika szolgálatában – Új Diéta 2013/2-3

A tápanyagszámítás a táplálkozástudomány szinte valamennyi területén fontos, néhol elengedhetetlenül szükséges eljárás, amelyet manapság már leggyakrabban számítógépes szoftverek segítségével végeznek. Ezek alapját élelmiszer- összetételi adatbázisok, valamint a rájuk épülő, speciális számítási algoritmusok és funkciók adják. Használatukkal – az igen költséges laboratóriumi vizsgálatok nagy részét kiváltandó – gyorsan nyerhetünk viszonylag pontos (némelykor inkább csak becsült) adatokat az élelmiszerek, a receptek és az étrendek energia-, makro- és mikrotápanyag-tartalmáról.

A szoftverek élelmiszer-összetételi adatai hasznos informáci- ót nyújtanak mind a szakemberek, mind például a dietoterápiára szoruló páciensek számára; étrendtervező kapacitásuk segíti a dietetikusok munkáját; a táplálkozási kérdőívek feldolgozása tudományos vizsgálatok végzését teszi lehetővé; speciális funkciói mind a közétkeztetés napi rutinjában, mind az ellenőrzésében használatosak. A dietetikai szakma működési minimumfeltételeit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 2011-ben határozta meg (1). Ennek értelmében ez a tevékenység felsőfokú szakirányú végzettséggel, önállóan pedig csak megfelelő szakmai gyakorlati időt követően végezhető, s a tárgyi feltételek között „számítógép, nyomtató és tápanyagtartalom-számító program” is szerepel. A NutriComp energia- és tápanyagszámító programok a sokrétű szakmai elvárásoknak igyekeznek megfelelni. A DietCAD automatikus étrendtervező program elsősorban szakemberek, dietetikusok és élelmezésvezetők számára nyújt hasznos segítséget. Évtizedek óta bővülő adatbázisának és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően hozzájárulhat az élelmiszerekkel, táplálkozási tanácsadással, élelmezéssel és étkeztetéssel foglalkozó szakterületeken a hatékony munkavégzéshez. Magánpraxisban, kórházakban és szakrendelőkben elsősorban az egyéni táplálkozási tanácsadásban hasznosítható a program; az adatbázisában szereplő csaknem ezerkétszáz nyersanyagot és ötezer-háromszáz receptet az étrendtervezéshez lehet felhasználni. Segítségükkel rögzíthetők a táplálkozási naplók, amelyekről a program látványos, közérthető grafikai elemzést ad. Egyéni étrendtervezés során a megadott személyes paraméterek (testtömeg, életkor, nem, fizikai aktivitás stb.) alapján a program energia-, makro- és mikrotápanyag-szükségleteket számol, amelyek a szakember által meghatározott dietoterápiás célok szerint megváltoztathatók. Az étrend típusa (például általános egészségmegőrző, lakto-ovo vegetáriánus, diabétesz stb.) és jellemzői (például szezonalitás, hideg/meleg étkezés, allergének kizárása stb.) előre megadhatók. A beállításoknak megfelelően a program automatikus üzemmódban képes étrendet tervezni. A megtervezett étrend tovább szerkeszthető, majd kinyomtatható vagy Word-dokumentum formájában e-mail-ben is továbbítható a páciensnek. Az így elkészített dokumentum tartalmazza az étlapot, a receptek nyersanyagkiszabatát és elkészítési módját, s a nyersanyagkiszabat mellett nyersanyagonként és receptenként is feltüntethetők az energia-, fehérje-, zsír- és szénhidrátértékek, amelyek a további, hasznos információ mellett a betegoktatásban is segítséget nyújtanak. A nyersanyagok széles tápanyagprofilja lehetővé teszi élelmiszergyártó, -forgalmazó, illetve ételkiszállító cégek és éttermek számára receptjeik részletes tápanyag-összetételi meghatározását. A program lehetőséget ad a különböző táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokból és felmérésekből származó táplálkozási naplók és étkezési interjúk feldolgozására és elemzésére. A közétkeztetést hosszú idő óta rendeletek szabályozzák, 2011 óta azonban az OTH szakterületi ajánlása – várhatóan hamarosan ismét rendelet formájában – az iránymutató (2). A közétkeztető cégek által tervezett étrendeknek meg kell felelniük az aktuális ajánlásnak és rendeletnek. A legújabb, még fejlesztés alatt álló közétkeztetési programverzió képes arra, hogy figyelje a készülő étrendet, s jelezze, ha például egy receptben eltérnek a nyersanyagmennyiségek az ajánlásban meghatározott korcsoportos értékektől, figyel a nyersanyagok előfordulási gyakoriságára, illetve kiszámolja a tejből származó kalciumértékeket, nátrium- (számított só-) tartalmat stb. Végül a kész étrendből előállítható olyan étlap, amely tartalmazza az ajánlás által kért étkezésenkénti tápanyagokat, allergéneket, továbbá olyan dokumentációt, amely alkalmas az ellenőrző szervek felé történő adatszolgáltatásra, illetve közétkeztetési pályázatok beadásához is.

Biró Lajos PhD táplálkozás-egészségügyi szakértő,

Arató Györgyi dietetikus, egészségügyi szaktanár

Irodalom

1, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat/Országos Tisztifőorvosi Hivatal: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott dietetikai szakmai minimumfeltételek. 2011. https://www.antsz.hu/bal_menu/ igazgatas/mukodesi_eng_minfeltetelei/dietetika.html (2013. május 30.).

2, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat/Országos Tisztifőorvosi Hivatal: A rendszeres étkezést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi ajánlás közétkeztetők számára. 2011. https://www.antsz.hu/data/cms30236/szervezett_elelmezesi_ellatasra_vonatkozo_taplalkozas_egeszsegugyi_ ajanlas_kozetkeztetoknek_20110805.pdf (2013. május 30.).


 Új kihívások a tápanyagszámítás területeinÚj Diéta 2005/2

A táplálkozás-egészségügyben dolgozó szakemberek, elsősorban a dietetikusok és az élelmezésvezetők munkáját régóta segíti a tápanyagszámító szoftver. A programokkal szemben támasztott követelmények — pl. a lehetőség szerinti legnagyobb pontosság, megbízhatóság, könnyű kezelhetőség, a sokoldalú feladatrendszerhez illeszkedő funkcionalitás — magasak, s minden területen az elvárható legmagasabb szakmai színvonal jelenik meg. Ezek általános szempontok, amelyek nagyrészt megvalósulnak a NutriComp által fejlesztett szoftverekben, azonban az elmúlt években jól megfogalmazható, speciális igények jelzik a fejlődés szükségszerű irányait.

Adatbázisok. A szoftverek adatai közül kulcsfontosságúak a számítás alapjául szolgáló nyersanyag- és élelmiszer-beltartalmi értékek. Fontos teendő mind a meglevő adatok karbantartása, mind az új nyersanyagok felvétele az adatbankba, különös tekintettel a speciális táplálkozási igényeket kielégítő diétás élelmiszerek körére. A táplálkozásepidemiológiai vizsgálatoknak az utóbbi néhány évben kardinális kérdésévé vált az adatok megbízhatósága és nemzetközi összehasonlíthatósága, főként az úgynevezett „bizonyítékra épülő orvoslás” szellemében végzett multicentrikus táplálkozási vizsgálatok esetében. Fontos nemzetközi kezdeményezés az egységes Európai Élelmiszercsoportok (Euro Food Groups, EFG) kialakítása, valamint az Európai Tápanyag-összetételi Adatbázis (European Nutrient Composition Database, ENDB) megalkotása, s az elkövetkező évek kiemelt feladata lesz a nemzeti adatbázisok kódrendszerének ezeknek való megfeleltetése.

Dietoterápia
A különböző anyagcsere-betegségek és egyéb kórállapotok (pl. vese- és májbetegségek) kezelésében egyre fontosabbá válik az étrend megfelelő makrotápanyag-tartalma mellett mikrotápanyag-összetételének minél pontosabb ismerete, pl. a legkisebb mennyiségben jelen levő (limitáló), illetve az esszenciális aminosavak mennyisége, vagy az n 6 és n 3 zsírsavak aránya. Régóta számításba veszik a vitaminok konyhatechnológiai behatástól (elsősorban hőhatástól) függő különböző mértékű veszteségét, de az ásványi anyagoknak az elöntött főzőlével való csökkenése is tetemes lehet. Ebbe a körbe tartozik a tápanyagok egymásba való átalakulása is, pl. a telítetlen zsírsavak telítődése a sütés-főzés hatására. Nagy kihívást jelent — elsősorban a szénhidrátháztartás zavarai és testtömegcsökkentés esetén — a különböző élelmiszerek glikémiás indexének (GI) nyilvántartása (valamint kutatása), ennek megjelenítése a tápanyagszámítás során, valamint az étrendek összetett GI-értékének becslése. Az étrend tápanyagainak biológiai hasznosulását nagyban befolyásolhatja a minőségük és egymáshoz viszonyított arányuk, valamint a nemtápanyag-összetevők jelenléte; ezzel a problémával szintén érdemes foglalkozni.

Közétkeztetés
Hazánk európai mércével mérve is élen jár a közétkeztetés, elsősorban a gyermek- és szociális étkeztetés élettani alapokra épülő rendeleti szabályozása terén. Mind az élelmezésvezetők, mind a közegészségügyi ellenőrök munkájának szerves része a konyhaüzem higiénés és adminisztratív vezetési teendőin messze túlmutató „élelmezési gondosság”. Ebben a munkában az élelmiszer-biztonságon kívül rendkívül nagy szerepe van a táplálkozásbiztonságnak, vagyis a kor, a nem és a fizikai aktivitás szerinti szükségletnek megfelelő étkeztetésnek. A NutriComp Étrend szoftver tápÉRTÉK modulja hatékonyan segíti a terület szakembereinek munkáját. Ez együtt jár a hatályos rendeletek folyamatos követésének igényével, ezen túlmenően a korszerű táplálkozási alapelvek megjelenítésével, amely elengedhetetlen például a különleges, esetleg alternatív táplálkozási igényeket kielégítő élelmezések szakmai irányításához és felügyeletéhez.

Toxikológiai kockázatbecslés
Az elmúlt évszázadban a mezőgazdasági termelés fejlődése hatalmas méretű kemizációval és környezetszennyezéssel járt együtt (gondoljunk csak a növénytermesztés során használt peszticidek, az állatgyógyászati készítmények és hozamnövelők szermaradékaira), de számottevő környezeti terhelést jelent a nagyfokú motorizáció is. Az egészségre káros anyagok megjelenése az élelmiszerekben nemkívánatos, de szükségszerű következménye a folyamatnak, s potenciális veszélyforrást jelent táplálkozásunkban. A lakosság táplálék általi toxikusanyag-expozíciójának becslése kiemelkedően fontos szakmai feladat, de nehéz rá széles körben alkalmazható, viszonylag pontos, olcsó eljárást találni. Az elmúlt évek egyik lehetséges megoldása az ellenőrzött körülmények között végzett táplálkozásepidemiológiai vizsgálatok élelmiszer-fogyasztási adatainak, valamint a különböző élelmiszerek laboratóriumi mérésre alapuló átlagos szennyezettségi adatainak „ötvözése”. A tápanyag-számítási feladatok szempontjából ez olyan speciális algoritmusok fejlesztését teszi szükségessé, amelyekkel a táplálkozási vizsgálatban pontosan meghatározható minden élelmiszer (az ételek receptúrájából nyersanyagra is visszaszámolva) vagy élelmiszercsoport esetén a személy aktuális fogyasztása. Ez „mellesleg” megteremti a korszerű, regionális táplálkozási ajánlások kidolgozásához szükséges kutatások alapját is.
A feladatok tehát adva vannak, s a megvalósításuk a különböző területeken dolgozó táplálkozási szakemberek együttműködésével sikerülhet.

Biró Lajos dr., osztályvezető
OÉTI Táplálkozás-élettani Osztály

1097 Budapest, Gyáli út 3/A
birol@nutricomp.hu


 Étrendtervezés kardiovaszkuláris rehabilitáció soránÚj Diéta 2005/1

Munkánk során sok olyan beteggel találkozunk, akik a betegségükből kifolyólag átértékelik az addigi életvitelüket. Nyitottabbá válnak a változtatások iránt, beleértve a helytelen táplálkozási szokásaikat is, illetve mindent megtennének egészségük helyreállítása érdekében. Gyakran előfordult, hogy speciális szempontok szerint összeállított, személyre szabott étrendekre volt szükség, azonban a megvalósításuk a NutriComp étrendtervező, tápanyagszámító programja nélkül korlátozott volt.

Az étrendtervezés során egyre több kritériumnak kell eleget tennünk ahhoz, hogy szakmailag színvonalas munkát végezzünk. Az átlagos táplálkozási szokásokat vizsgálva azt láthatjuk, hogy a koleszterin-felvétel a férfiaknál kétszerese, míg a nőknél másfél-szerese az elfogadhatónak, a nátriumfelvétel pedig a férfiaknál négyszerese, míg a nőknél háromszorosa a javasolt értéknek. A táplálék-összetevők, vitaminok és ásványi anyagok felvétele sem megfelelő, s ez a szervezet egyensúlyi állapotát tovább rontja, s ennek következményeként megváltozott anyagcsere-állapot jön létre. A szívbetegségek étrendi kezelésében igyekeznünk kell az egyensúly helyreállítására. Mindebben a Nutricomp-program nagy segítséget nyújt számunkra, s ennek jóvoltából a nem megfelelő arányok, mennyiségek az étrendtervezés során könnyen korrigálhatók.

Az étrendtervezés folyamata:

1, Személyes adatok megadása (Jellemzők).
Lehetőség nyílik a testtömegindex gyors kiszámolására, valamint túlsúly esetén az elérendő testtömeg beírására, a napi aktivitási profil kitöltésére. A program az energiaszükségletet ezen paraméterek és az alapanyagcsere ismeretében automatikusan beállítja.

2, Az étrend jellemzőinek megadása (Optimalizáló).
A program automatikusan felajánl a megadott adatoknak megfelelő értékű tápanyag-, vitamin- és ásványianyag-szükségleti értékeket, ezt azonban saját megítélésünk szerint módosíthatjuk. A mi esetünkben például energiamegszorítást, zsír-, koleszterin- és nátriumtartalom-csökkentést állíthatunk be.

3, Az étrend beírása (Kiszabat).
Az étrend megjelenítése és számolása a program alapján történik. Mintegy ezer nyersanyag és háromezer-kétszáz recept áll rendelkezésünkre, amelyek közül válogathatunk. Lehetőség nyílik új receptek készítésére is, amelyeket szintén felhasználhatunk. Az étkezéseket kis ikonok jelzik, nagyon egyszerűsítve az adatbevitelt.
A receptek kiválasztásánál megnézhetjük a kiszabatukat, valamint beltartalmi értékeiket is, így kiválaszthatjuk az étrendünkbe leginkább beillőt.

4, Az étrend ellenőrzése (Elemzések).
Az étrendtervezés legfontosabb eleme, amely gyorsan és pontosan megmutatja, hogy eleget tettünk-e a kívánt követelményeknek, s lehetőségünk van gyors korrigálásra. Még a leggondosabb étrendtervezésnél is előfordul folsav-, A-, B1- és B2-vitamin-hiány, valamint ásványi anyagok (cink, réz stb.) hiánya. Ilyen esetekben a nyersanyagok/tápanyagtartalom szerinti rendezés menüben kiválaszthatjuk azt az összetevőt, amelyben hiányt tapasztaltunk. A mennyiség mezőben állva csökkenő vagy növekvő sorrendben beállíthatjuk a számunkra szükséges összetevőt tartalmazó lista megjelenítését. Az ellenőrzés során táblázatok (még a tervezett értékektől való abszolút, illetve százalékos eltérés is), grafikonok, valamint egy táplálkozási piramis látványosan mutatja az étrend jellemzőit.

5, Az étrend nyomtatása.
A nyomtatásnál eldönthetjük, hogy milyen adatokat szeretnénk megjeleníteni. Személyes adatokat, az étrend részletes vagy egyszerű kiszabatát, valamint a különböző tápanyagokat (vitaminokat, ásványi anyagokat, zsírsavakat, aminosavakat stb.) kijelöljük, s beállítjuk, hogy mi szerepeljen a nyomtatott étlapon. Az étrend további szerkesztésére is lehetőség nyílik a Word-programba való mentéssel.
A Nutricomp-programmal az étrendtervezés még pontosabbá, még gyorsabbá válik. Az elkészült étrend segít a betegeknek a korszerű táplálkozás megvalósításában.

Mi mindenre használhatjuk fel a programot munkánk során?
– Étlaptervezéshez
Különböző (pl. normál, könnyű vegyes, cukorbeteg-, epebeteg-, energiaszegény, koleszterinszegény, fehérjeszegény, pépes, vegetáriánus stb.) étrendek elkészítéséhez.
– Egyéni étrendtervezéshez
Előfordul, hogy a betegnek speciális szükségletei vannak, illetve az étrendek további módosításra szorulnak. Ilyen esetekben egyéni étrendtervezésre van szükség, amelyben nagy segítségünkre van a Nutricomp étrendtervező program.
– Mintaétrendek készítéséhez
Munkánk során rendszeres egyéni és csoportos tanácsadást is végzünk. A tanácsadások alkalmával írásos szóróanyagokat adunk át, amelyek mellé mintaétrendet is csatolhatunk. Az étrendek lehetnek egyénre szabottak vagy általánosak. A program segítségével lehetővé válik számunkra, hogy az étrendi előírásoknak megfelelően és gyorsabban készítsük el a mintát, miközben minden összetevőt ellenőrizni tudunk.
A Nutricomp-programmal tehát részletesebb, pontosabb étrendtervezésre nyílik lehetőségünk. Nemcsak a főbb tápanyagok, hanem a vitaminok, ásványi anyagok, zsírsavak — akár az n 6/n 3 zsírsavak arányának — ellenőrzése is megvalósítható általa. A betegekkel való kapcsolatunk is hatékonyabbá válik, ezáltal munkánkat színesebbé és színvonalasabbá tehetjük. Mindezek a tényezők nem elhanyagolható szempontjai a sikeres dietoterápiának.

Egyed Gabriella dietetikus
Állami Szívkórház

8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
egyedgabi79@freemail.hu


 Étrendtervezés számítógéppelÚj Diéta 2004/2

A táplálkozás-egészségtan önálló diszciplínává válásában nagy szerepe volt pl. a vitaminok felfedezésének, s nagy lendületet adott a fejlődésnek az energia és tápanyag-szükségleti normák kidolgozása is. Napjainkra a szakmai ajánlások mind az egészségmegőrző táplálkozás, mind a betegségek étrendi kezelésénél részletes, szinte valamennyi ismert tápanyagra kiterjedően tesznek javaslatot az optimális felvételre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az étrendtervezés során legalább 15-20 tápanyagra kell számításokat végezni, amely hagyományos módon (papír, toll, tápanyagtáblázat) igen időigényes feladat. Nem marad más, új módszer után kell nézni. Adódik tehát az igény egy pontos, megbízható és időt kímélő módszer iránt. Az eszköz pedig elkészült a NutriComp Étrend tápanyagszámító program formájában, amely az évek folyamán sokat változott. Legfőképpen mert a fejlesztők folyamatosan, sikeresen beépítették a táplálkozástudományi kutatások legújabb eredményeit, de változott a programkörnyezet is, DOS-osból Windows alapú lett.

A NutriComp Étrend egy rendkívül kiterjedt, megbízható adatbázisra (élelmiszer-nyersanyagok, receptgyűjtemény) épül, s igen fontos az is, hogy széles körű tápanyagtartalom (pl. zsírsavtartalom, aminosav-tartalom, vitaminok, ásványi anyagok) számítására képes. Mindehhez már csak a felhasználó szakképzettsége szükségeltetik, hogy a ”csoda” megszülessen. A programot használva nemegyszer eszembe jut, hogy ”túl sokat” tud. Őszintén szólva, az első találkozáskor még zavarba is jöttem, hogy milyen sokrétű elemzések készíthetők általa, hiszen pl. megtekinthetjük a tervezett étrend zsírsavösszetételét vagy akár aminosavtartalmát is.
De vegyük csak sorjában, mit is kell tennünk, míg eljutunk az áhított végeredményig, a megfelelő tápanyagösszetételű tervezett étrendig! Előljáróban talán érdemes elmondani, hogy a program divatos kifejezéssel élve felhasználóbarát, vagyis rendkívül könnyen kezelhető. Mielőtt munkához látnánk, arról kell dönteni, hogy kinek (konkrét személy) vagy kiknek (csoport) szeretnénk étlapot tervezni.

Elsőként begépeljük az étrend jellemzőit, majd az optimalizáló menüpontból egy kattintással a csoport (vagy az egyén) energia- és tápanyag-szükségleti értékeit rendeljük az étrendhez.
Lehetőség van a testtömegindex és az alapanyagcsere számítására, valamint a fizikai aktivitási profil alapján a teljesen személyre szabott energia- és tápanyagszükséglet meghatározására. Az optimalizáló értékekben pedig változtathatunk, s ezzel mintegy célként felállíthatjuk a tervezendő étrend tápanyagértékeit.

A tápanyagszámítás rendkívül széles körben történik: energiatartalom, makrotápanyagok és azok energia%-ban is megadott értékei, ásványi anyagok, vitaminok. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen mennyiségben vannak jelen az étrendben a telített, az egyszeresen telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA/SFA arány, n-6/n-3 zsírsavarány is), valamint a tervezett étrend alapján 18 aminosav, köztük 8 esszenciális aminosavtartalmat is képes a program összesíteni.
Az étrendtervezés az adatbázisban szereplő élelmiszer-nyersanyagok vagy kész receptek kiválasztásával történik kódszám, ábécé rend vagy dietetikai csoportba történő besorolásuk alapján. A nyersanyagadatbázis valóban mind vertikálisan (sok-sok nyersanyag, pl. 8-féle, különböző zsírtartalmú margarin közül választhatunk), mind horizontálisan (a lehető legtöbb tápanyagtartalom) rendkívül kiterjedt. Naponként 6 étkezés különíthető el, amely például cukorbetegek számára történő tervezésnél lényeges szempont. A képernyőn hat különböző kis ikon szimbolizálja az étkezéseket. A kiválasztás után történik a nyersanyag beillesztése az étkezés anyagkiszabatába, majd a kívánt mennyiség begépelése. Az anyagkiszabat készítése során lehetőség van az aktuális energia- és tápanyagtartalom kis ablakban történő megjelenítésére, mint ahogyan a kiszabott élelmiszer tápanyagtartalmát is megtudhatjuk egy kattintással. Jelentős előnye a programnak, hogy amennyiben a receptadatbázisban már szerepel a tervezni kívánt étel, nem kell ismét begépelni valamennyi nyersanyagot, mindössze a receptet kell kiválasztani és rögzíteni az adott étkezési tervben. A program lehetővé teszi a kész étrendek vagy csak egyes étkezések más azonosító alá történő másolását, nem szükséges így ismét begépelni az anyagkiszabatot, elég csupán a funkciót használni.

Az ételkészítés során a tápanyagokban változások következnek be. A leggyakrabban alkalmazott eljárás a hőközlés, amely növeli a tápanyagok emészthetőséget. S miközben elősegíti egyes anyagok (folát, piridoxin, niacin) hasznosulását, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy csökken jó néhány vitamin – elsősorban C- és B 1 -vitamin – mennyisége. Mivel a pontos tápanyagszámítás érdekében a vitaminveszteség kalkulálása válik szükségessé, a valós helyzetek modellezését is megoldották a fejlesztők; 1-től 10-ig jelölhetjük a vitaminveszteséget, s egy kis ablak legördítésével segítséget kapunk, mit is jelentenek a számok. Lényeges, hogy amennyiben kész receptet illesztünk az étrendbe, vitaminveszteséget már nem kell beállítani, mivel azt már a receptíráskor megtehettük.

A tervezett étrend tápanyagtartalmait ezután az elemzések menüpontban összehasonlíthatjuk a célként felállított értékekkel, valamint az azoktól való eltérést, akár százalékosan is. Az eredményeket nem csak számszerűen tekinthetjük meg. A program képes arra, hogy pillanatok alatt az ismert élelmiszer-piramisban ábrázolja a tervezett étrendet, megmutatva, hogy mennyiben felel az meg az ajánlásoknak nyersanyagstruktúrájában. Amennyiben változtatni kívánunk a kedvezőbb tápanyag-összetételű étrend érdekében, ezt könnyen megtehetjük. Az anyagkiszabatban történő változtatás után a program újraszámol és értékel.
Az általános adatkezelés menüpontból a nyomtatást választva az elkészült munkát papírra vethetjük. Nemcsak az étlapot, anyagkiszabatot, de az étrendelemzéseket is kinyomtathatjuk. De írhatunk véleményt, javaslatot is. Úgy gondolom, az étrend jellemzőinek szemléletes megjelenítése (piramis-ábrázolás, tápanyagtartalmak grafikonon) különösen fontos, amennyiben nem szakembereknek kívánjuk a tervezett étrend jellemzőit megjeleníteni (pl. a táplálkozási szakrendelésen).
Már létezik a NutriComp Étrend Sport változata is, amely a fentieken kívül lehetővé teszi az étrendi és táplálékkiegészítők nyilvántartását és számításokban való megjelenítését, a különféle sportágak energiaszükséglete alapján történő speciális tervezést, valamint táplálkozási kérdőíves vizsgálatok elemzését.

Összefoglalva elmondható, hogy miután az étrendtervezés során egyszerre több tápanyag mennyiségét és egymáshoz viszonyított arányát kell betartani, a tápanyagszámító szoftverek használata mára már követelménnyé lépett elő mint a minőségbiztosítás eszköze. Úgy vélem, a közétkeztetésben (gyermekélelmezés, betegélelmezés) használata éppen ezért különösen indokolt. De kitűnő, mondhatom nélkülözhetetlen társ a táplálkozási szaktanácsadói munka során is.

Kicsák Marian dietetikus


 A megújult NutriComp Étrend program az oktatásbanÚj Diéta 2003/3

Az előző lapszámban Szórád Ildikó lelkes beszámolóját olvashattuk arról, hogyan segíti a dietetikus munkáját a megújult NutriComp Étrend szoftver. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Dietetikai Tanszéke abban a szerencsés helyzetben van, hogy az évek óta tartó együttműködésnek köszönhetően lehetőség nyílik a programok oktatási célú felhasználására.

A régi DOS alapú (általam csak ”felhasználóellenségesnek” titulált), kicsit körülményesen kezelhető, ugyanakkor tudományos igényességgel megtervezett szoftver a gyakorlati dietetika tantárgy oktatásában minden igyekezetünk ellenére sem tudott kellően nagy teret kapni. Hallgatóink közül csak a számítástechnika vívmányai iránt nyitott kisebbség kapott kedvet a program használatához. Elsősorban TDK-munkák, szakdolgozatok készítésénél aknázták ki előnyeit. Hallgatóink – ahogy a felhasználók – többsége a könnyebben kezelhető Windows alapú programokat igényelte. Többéves szakmai győzködés eredményeképpen végül a program készítői engedtek a nyomásnak, és előálltak az új, immár könnyen megtanulható, a szemet is gyönyörködtető, grafikai elemekkel bővített Windows alapú változattal. Tavasszal kaptuk kézhez az új programot, amelybe első látásra beleszerettünk. Oktatótársaimmal a nyarat az ismerkedéssel töltjük, miközben egyre több ötlet fogalmazódik meg bennünk, hogy mi mindenben lehet segítségünkre az oktatásban. Az alábbiakban ezeket a lehetőségeket szeretném felvillantani. Remélem, a következő félévben már hallgatóinkra is sikerül átragasztani lelkesedésünket. A szakmát gyakorló kollégák bizonyára egyetértenek velem abban, hogy a különböző élelmiszerek tápanyagtartalmának ismerete – amelyet diákként csak felesleges magolnivalónak gondoltunk – a dietetikusi munka során nélkülözhetetlen. A program segítségével étrendtervezés közben egy kattintással előhívhatjuk a betervezni kívánt élelmiszer, étel tápanyagtartalmát. Remélhetőleg a sok ismétlés meg fogja tenni hatását, s a gyakorlati dietetikából tett vizsga ”beugró kérdései” (a különböző élelmiszerek tápanyagtartalma) már nem fognak olyan stresszt okozni a hallgatóknak és vizsgáztatóknak.
Hasonlóan sokat küzdünk azzal, hogy diákjainkat kellő ételismerettel lássuk el. Ha étrendtervezéskor mindig legördítik az adott ételcsoport választékát, talán az is rögzül, hogy nem csak három-négyféle leves, főzelék, húsétel stb. létezik. Szintén egy kattintással előhívhatják a kiválasztott étel kiszabatát is, így rögzül, melyik ételbe milyen és mennyi nyersanyag való.
Étlaptervezéskor a program menet közben jelzi, hogy éppen hol tart a tervezett étrend tápanyagtartalma, új étel hozzáadásakor rögtön lehívható az anyagkiszabás is, így kiküszöbölhető, hogy a diétába nem illő összetevőket, mennyiségeket tervezzenek. Hallgatóink az étrend összeállításakor menet közben is követhetik, hogy egy-egy étel, illetve nyersanyag mennyivel változtatja meg a tápanyag-összetételt.

Az étrendelemzések szemléletessé teszik az étrend előnyeit és hátrányait. A többféle ábrázolás (a szükséglethez, élelmiszer-piramishoz hasonlítás) segítségével az eltérések nem pusztán száraz számadatok formájában jelennek meg. Ez rávezeti a hallgatót a tanácsadás során a laikus számára semmitmondó adatok szemléltető módon való átadására (mintegy lefordítják a beteg nyelvére az étrenddel szemben támasztott követelményeket).

A szükségleti paraméterek beállításakor az adatbevitelnél jól demonstrálható, milyen tényezők (kor, nem, fizikai aktivitás, dohányzás) befolyásolják az alapanyagcserét és a tápanyagszükségletet. Külön előnye, hogy a szabadidős tevékenységek (sport, házimunka, olvasás, alvás) részletezhetők. A program kiszámolja a BMI-t, s ötletes grafikával szemlélteti, hogy melyik tartományba esik (sovány, alultáplált, normál, túlsúlyos, elhízott stb.). A számszerűsített energia és tápanyagszükségletet élelmiszercsoportokra lebontva is lekérdezhetjük, ami az étlap összeállítását is segíti.

A tankonyhai gyakorlatokon készítendő ételek, étrendek könnyen összeállíthatók, s az anyagrendeléshez használható összesítést is egyszerűen elkészíthetjük. Ezzel nagyon leegyszerűsödik a félévenkénti létszámváltozás követése, gyorsabban és könnyebben lehet dolgozni. A tankonyhai gyakorlati munkafüzetet már ennek a programnak a segítségével írjuk.
Örök optimistaként azt remélem, hogy ez a program közelebb hozza a dietetika iránt érdeklődő hallgatókat a modern eszközök használatához, a számítástechnika megszállottjainak pedig észrevétlenül segít elmélyedni a dietetika rejtelmeiben.

Horváth Zoltánné főiskolai adjunktus


 Étrendtervezés, ahogy mi szeretjükÚj Diéta 2003/2

Bizonyára szép számmal vannak a cikket olvasó kollégák között olyanok, akik már eddig is alkalmazták munkájuk könnyebbé, színvonalasabbá tételére a számítástechnika nyújtotta lehetőségeket. Remélem, azok is sokan vannak közöttünk, akik ismerik a NutriComp valamelyik korábbi szoftverét, az Étrendet vagy a Tápértéket. Azok számára, akik használták már a két program valamelyikét, jól ismertek az erősségeik: a rendkívül széles körű adatbázis, a dietetikusi munka igényeihez alkalmazkodó funkciók (egyéni és csoportszükségletek figyelembevétele, ezekhez való hasonlítás, makrotápanyagok mellett a mikrotápanyagok széles körű számítása). A korábbi programok használói ugyancsak hozzászokhattak a szigorúan a funkciót szem előtt tartó formához és a kezdetben talán szokatlan billentyűkombinációkhoz is, amelyek a DOS-os programkörnyezet korlátaiból adódnak.

És most itt az új NutriComp Étrend. Új, mert Windows alapú, szép grafikájával, könnyű kezelhetőségével egy rövid ismerkedés után máris használható még egy kezdő számára is. Modern, kényelmet nyújtó segítőtársa a dietetikusnak a mindennapi munkája során. És egyben régi is. Régi, mert az elődjénél már megszokott széles körű nyersanyag- és receptadatbázisa van (ha valaki már megtanulta a sokat használt nyersanyagok kódszámait az előző program alkalmazása során, ne törölje gyorsan a memóriájából, ugyanis ezek, szerencsére, az új program esetében is érvényesek), s elvégzi a korábban már megszokott elemzéseket. Tehát ha röviden akarjuk jellemezni új munkatársunkat, azt mondhatjuk, hogy ötvözi az elődjétől már megszokott pozitívumokat a táplálkozástudomány fejlődése által megkívánt új követelményekkel, miközben igazán felhasználóbarát, és tudományos igényessége mellett esztétikus megjelenése is szemet gyönyörködtető.

A következőkben szeretném megosztani a program alkalmazása során szerzett tapasztalataimat. A program kezelésének egyszerűségére a legjobb bizonyíték, hogy ismerkedés gyanánt nem kisebb feladatba vágtunk bele együtt (én és az új Étrend), mint az élelmiszerkosár összeállításának alapjául szolgáló étrendek egy részének megtervezése a KSH részére. Már akkor elnyerte tetszésemet a sok kényelmi funkció. Az étrend jellemzőinek megadása után az optimalizáló menüpontban egy kattintással hozzáadhatjuk a csoport általános energia- és tápanyag-szükségleti értékeit az étrendhez, vagy magunk adhatunk meg ettől eltérő szükségleti értéket, ha erre van igény. A kiszabat menüpont alatt végezzük a munka oroszlánrészét, vagyis magát az étrendtervezést. Csak egy kattintás az étkezést szimbolizáló ikonra, máris dolgozhatunk. Ha időközben rá szeretnénk pillantani az aktuális tápanyagtartalomra, akkor szintén egy kattintásra elővarázsolhatjuk akár az adott étkezés vagy a kiszabott élelmiszer-étel tápanyagtartalmát is, mikor mire van szükségünk. Az étrend tápanyagtartalmát mutató ablakot tetszőleges méretűre igazíthatjuk és a számunkra megfelelő helyre tehetjük a képernyőn.

Az étrend-összeállításkor nyersanyag vagy étel felvétele két módon történhet. Az egyik, hogy tudjuk a kódszámot, s ennek begépelésére megjelenik a nyersanyag, illetve az étel. De mi a helyzet, ha most látjuk először a programot, s azt sem tudjuk, mi van az adatbázisban? A dolgunk ilyenkor is egyszerű: keresni fogunk az egyetlen billentyű leütésére előkerülő kereső segítségével. A felhasználó itt már kezd hozzászokni, hogy egy egy menüpont vagy ablak mögött választási lehetőségek sora vár rá. Így van ez a keresésnél is választhatunk, hogy nyersanyagot vagy receptet keresünk, esetleg az egész adatbázisban kívánunk böngészni. Nagy előnye a programnak, hogy az ételek receptjei mindig gyorsan, egyszerűen elérhetők, akár a keresőben vagyunk, akár már a kiválasztott ételt szeretnénk megnézni az étrendtervezéskor, elég egy kattintás, s láthatjuk, hogy miből mennyit tartalmaz az adott étel.

A következő kényelmi elem, amely a tervezéskor hasznunkra lehet, hogy megadhatjuk, milyen sorrendben jelenjenek meg az anyagkiszabaton az adott étkezés élelmiszerei, ételei. Ugyanis a program elődjénél, ha kifelejtettük például a levesbetétet az ebéd tervezésekor, ezt már utólag észrevéve csak az ételsor végére írhattuk, mivel sorok beszúrására nem volt lehetőség, s az anyagkiszabaton is itt jelent meg. Hasonló volt a helyzet az ebédre tervezett kenyérrel és gyümölccsel is – ezek rendszerint az ételsor elején jelentek meg az anyagkiszabat nyomtatásakor, még akkor is, ha helyesen a végére írtuk tervezéskor. Ezek ugyan apróságnak tetszenek, de rontják a munka megjelenését, amely az új sorszámozási funkcióval egyszerűen és biztosan orvosolható.

Szintén hasznos újdonság, hogy a felhasználó minden napnak külön adhat dátumot, s az egymást követő napok dátumának az étrendben nem kell folytatólagosnak lennie. Ez hasznos, ha például étrendet elemzünk és a valóságnak megfelelően szeretnénk dokumentálni azt, vagy csak bizonyos napokra (pl. hétköznapokra) szeretnénk étrendet tervezni, s arra van szükség, hogy a dátum is megjelenjen.

A jól végzett munka, az étrendtervezés gyümölcsét az elemzések menüpontra kattintva arathatjuk le. Első pillantásra az ember zavarba jön a hatalmas adatmennyiségtől, amelyet a program képes kiszámítani étrendünkből. A makrotápanyagokon túlmenően olyan összetevők mennyiségéről kaphatunk képet néhány pillanat alatt, amelyeknek kiszámításához papír és ceruza felhasználásával hozzá sem fognánk, ugyanakkor manapság már nemcsak a tudományos igényesség, hanem a hétköznapi gyakorlat is egyre több esetben követeli meg az ilyen típusú adatokat. Az érdekesség kedvéért álljon itt néhány adat, amelyet a program kiszámít: keményítő, szerves savak, zsírsavak, esszenciális zsírsavak, n-6:n-3 arány, linolsav–linolénsav arány, esszenciális aminosavak.

További újdonsága a programnak, hogy a kedvelt élelmiszer alapú ajánlások mintájára étrendünket egy élelmiszer-piramishoz hasonlíthatjuk, amely megmutatja, hogy a különböző élelmiszercsoportokból mennyit tartalmaz az étrend, s hogy a tervezett mennyiség megfelel-e az ajánlásnak.

A másik lehetőség, amellyel szemléletesebbé tehetjük munkánkat, az elemzett adatok grafikonon való megjelenítése a szükségleti értékekhez viszonyítva. A kissé nehezen emészthető számadatok helyett mindkét megoldás segítségével látványosan mutathatunk be fontos információkat, legyen szó tanácsadásról vagy tudományos munkáról.
Már említettem, hogy a programnak igen széles körű adatbázisa van mind a nyersanyagokat, mind a recepteket illetően. A felhasználó saját receptekkel bővítheti az adatbázist, amelyekhez az elkészítési módot is leírhatjuk. Így a recepteket az anyagkiszabat mellett a részletes tápanyagtartalommal és az elkészítési móddal együtt kinyomtatva adhatjuk át betegünknek, ezzel is növelve a tanácsadási munka színvonalát. A recepteket dietetikai kategóriákba sorolhatjuk, ami egyrészt segít a munka rendszerezésében, másrészt időt takaríthatunk meg például a keresésnél, ha csak egy ételcsoportot kell böngésznünk egy fogyókúrás étrend tervezésénél.

A program fejlesztői munkájuk során maximálisan figyelembe vették a korábbi szoftvereket felhasználó dietetikusok ötleteit, kívánságait az új termékkel kapcsolatban. Így lett része a programnak a továbbfejlesztett étrendmásolási funkció. A korábbiakkal ellentétben már nem csak arra van lehetőségünk, hogy egy meglevő étrendet teljes egészében új azonosító alá másoljunk. Ha korábbi étrendünknek csak egy részét szeretnék beilleszteni az újba, akkor ennek semmi akadálya. De ez még mindig nem a lehetőségek határa. Megtehetjük azt is, hogy az egyik étrend reggeli összeállítását egy másik étrendben vacsorára illesztjük be. Ha az átmásolt menüsoron változtatni szeretnénk valamit, arra is mód van. Nem kell tehát egy már meglevő anyagkiszabatot újra begépelnünk, ha azt részben vagy egészben ismét használni szeretnénk, elég az étrendmásolás menüre kattintani.

Az Étrenddel eddig végzett munkák során tapasztalt előnyök közül végezetül a nyomtatási funkciót emelném ki, amely különösen elnyerte tetszésemet, mert a gyakorlatban nagyon jól használható segítséget jelent. A nyomtatási feladatok menüpont alatt többféle feladatcsoportot találunk. Az egyik a tápanyagtartalom nyomtatása. Itt van lehetőségünk arra, hogy a recepteket vagy a nyersanyagokat egy-egy tápanyag szerint rendezzük. További nyomtatási lehetőségeket jelentenek a nyersanyagok és a receptek, amelyek többféle szempont szerint rendezve mindig az aktuális igényeknek megfelelően nyomtathatók ki. Újabb kattintás után étrendünk különféle paramétereit számtalan variációban nyomtathatjuk ki. Hogy csak a főbb lehetőségeket említsem, nyomtathatunk étlapot, anyagkiszabatot, tápanyagtartalmat, grafikonokat.
A kiválasztott adatokat tartalmazó nyomtatandó anyagot szövegszerkesztőbe adhatjuk át. Ez nagymértékben megkönnyíti a munkát, mivel szerkeszthetővé válik például az anyagkiszabat, amire eddig nem volt lehetőségünk.
Az új Étrend jól vizsgázott eddigi együttműködésünk során. Hamar elnyerte tetszésemet, mivel a mindennapi munkát könnyebbé teszi, szakmailag színvonalas, gyakorlatias lehetőségeket nyújt.

Szórád Ildikó dietetikus,
OKK-OÉTI